ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo

 

MSA V-Gard® Protective Cap

mas-02.jpg - 44.46 kb

                           

                             

                              Description

                              - Polyethylene shell provides superior impact protection.            

                              - Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit

                              - available with Fas-Trac® III Suspension

                             

       

 

  mas 01                       

 

Fas-Trac® III Suspension 4-point Standard-sized; for V-Gard®

mas 03

                           

                             

                              Description

                              - Flush rear lug attachments eliminate pressure points.            

                              - Three levels of nape strap adjustment for customized fit

                              - Graspable ratchet with ultra-smooth rotation and steadfast hold

                              - The ratchet comfort pad contours to the back of the head to improve

                                 airflow and prevent hair-pulling

                             

                       

 

                                                       

 

             

logo      Jet Lube Logo     logo retina     Castrol-Masterbrand-(new)-hres     logo Crosby     Ergodyne Logo     honeywell logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove     Clare LOGO     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo Magnaflux     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo mechanix-wear     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pyramex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

 matman2.4

 
49/22 Soi Suwinthawong11 Suwinthawong Rd.
Saen Saep Sub-District Min Buri DistrictBangkok 10510
Tel : (66)92-535-6879(Sales)
Tel : (66)84-0345-666(Head Office)
Fax : (66)2-691-8597