ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ chemetall

 

Chemetall WCP-712

WCP 712 3 1

                           

                              Description

                              WCP712 White Contrast Paint is a quick drying white paint which is designed          

                              that enhances magnetic particle indicationsspecifically for use in the colour

                              contrast method of magnetic particle inspection..

                              

                              WCP712 provides a dense white background against which black or red

                              indications of defects can be seen readily. WCP 712 is ideal for use with 

                              Supramor 4 Black magnetic ink.

                              

                              Packaging Unit : Case of (12) Aerosol Cans

 

 

 

Chemetall Supramor 4 Black ink

 

black ink03

                              Description

                              Supramor 4 Black consists of very finely divided black magnetic particles suspended          

                              in high flash point odourless kerosene designed to provide good particle mobility.

                              The black particles have been selected for their high magnetic response,low coercivity

                              (to avoid coagulation) and prolonged operational life.

                              

                             

                              

       

                               Packaging Unit : Case of (12) Aerosol Cans

 

 

 

Chemetall S76, Check MOR 204, LD-7

 

s76

                            

                              S76 is a penetrant remover is a volatile solvent which is used for the removal 

                              of either Britemor or Checkmor excess penetrants in the solvent removal process 

                              or 'wipe-off' technique. It is also ideal for the pre-cleaning of surfaces before

                              the penetrant is applied for the removal of oil, grease and other organic contaminations.

                              

                              CHECK MOR 204 is a water washable and solvent removable colour

                              contrast penetrant, which is widely used in many industries for the detection

                              of defects, which are open to the surface of solid workpieces.

                              is a dark red mobile liquid to be used in conjunction with the non-acqueous.

                              

                              LD7 is a Solvent-based developer suspension of an inert white powder in 

                              a quick drying solvent. It is used e.g. in non-destructive testing of forged parts, welds,

                                                                                                                     casts and drop forged parts. The LD7 developer is normally used with other

              S76          CHECK MOR204        LD7                                         Chemetall products such as the visible penetrant Checkmor 240 and the cleaner S76.                                    

Cleaner/Remover       Penetrant           Developer                                                                                         

                             

                              

       

                                                                                                        

logo      Jet Lube Logo     logo retina     Castrol-Masterbrand-(new)-hres     logo Crosby     Ergodyne Logo     honeywell logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo kong glove     Clare LOGO     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo Magnaflux     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo mechanix-wear     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo moly lubricant     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MSA logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pyramex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ regeltex logo     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ royal_purple_logo

 

 matman2.4

 
49/22 Soi Suwinthawong11 Suwinthawong Rd.
Saen Saep Sub-District Min Buri DistrictBangkok 10510
Tel : (66)92-535-6879(Sales)
Tel : (66)84-0345-666(Head Office)
Fax : (66)2-691-8597